Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Zestawienie z antykiem

------------------------------------------------------------------------
Renesans

------------------------------------------------------------------------
Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Zestawienie z antykiem

------------------------------------------------------------------------

Z antyczn± koncepcj± tragizmu zerwał w swoich utworach Szekspir. Złamał nie tylko z zasad± trzech jedno¶ci, decorum ale również wprowadził now± koncepcję losów ludzkich. W 'Makbecie' zauważyć można współbieżno¶ć historii i losów ludzkich. Nie oznacza to, że jest on kronik± historyczn±. Tytułowy bohater poprzez swe zasługi zyskuje przychylno¶ć króla. Ale według przepowiedni, może i dzięki namowom żony chce zostać królem. Swój plan rozpoczyna od zabicia prawowitego władcy. Potem kolejno musi już zabijać ¶wiadków zbrodni i tych, którzy podejrzewaj± go o zbrodnię. Unurzany we krwi musi brn±ć w niej do końca. Jego podejrzliwo¶ć wprowadza go na drogę bez odwrotu, która może mieć tylko jedno zakończenie.
Najistotniejsz± różnic± pomiędzy antyczn±, a szekspirowsk± koncepcj± losów ludzkich jest to, że nowożytny bohater na pocz±tku swojej drogi mógł wybierać, ponieważ ma woln± wolę i na nic z góry nie jest skazany. Gdy jednak decyduje się wst±pić na zł± drogę, w przypadku Makbeta zabić prawowitego władcę (co czyni jednak wbrew sobie), wprawia w ruch potężn± machinę, której nie będzie mógł zatrzymać. Do tej pory mógł wybierać, teraz będzie musiał starać się sprostać następstwom swojego czynu. Tragedia Szekspira ukazuje dzieje człowieka, który zbagatelizował wewnętrzne dyrektywy moralne i przestał panować nad swym losem, człowieka, który utracił samego siebie.