FORMANT I PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA

Podstawa - część neizmienna w wyrazie podstawowym i pochodnym
Formant - cząstka dodana do wyrazu podstawowego za pomocą której tworzymy nowy wyraz. Rodzaje formantów :
przedrostek (robić zrobic)
wrostek (łapać, duch łapiduch)
przyrostek (lekarz lekarka)