Czasownik i Rzeczownik

Czasownik -odmiane czasownik nazywami koniugacją.
Czasownik odmienia się przez:
1. Liczby
2. Osoby
3. Czasy
4. Rodzaje
5. Tryby:
• Orzekający (piszę, łapię)
• Przypuszczający (pisałbym, łapałbym)
• Rozkazujący (pisz!, łap!)
6. Strony:
• Czynna- ja myję samochód
• Bierna – samochód jest myty przeze mnie
• Zwrotna – czeszę się
Czasowniki są dokładne lub niedokładne.
Nieodmienne formy czasownika:
- zakończenia na –to, - no
-bezokolicznik
-przysłówkowa
forma czasownika

Rzeczownik- podlega deklinacji, czyli odmianie przez przypadki i liczby.
1. Mianownik,(kto, co?)
2. Dopełniacz,(kogo, czego?)
3. Celownik,(komu, czemu?)
4. Biernik,(kogo, co?)
5. Narzędnik,(z kim, z czym?)
6. Miejscownik,(o kim, o czym?)
7. Wołacz,(o!)
Rzeczowniki mają rodzaje:(męski, żeński, nijaki).