Rozprawka

Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego w błędzie trwać

Jest rzeczą ludzką, że człowiek błądzi. Ucząc się na własnych błędach, doskonalimy sami siebie .Robiąc coś przeciwko sobie jesteśmy skazani na wiele niepowodzeń., Ale jak prawdziwa rzeczywistość wygląda ?Czy zawsze dążymy do naprawy własnych błędów ? Jakie jest nasza podejście do tego?
Postaram się to udowodnić poniższymi argumentami.

"Czy warto pomagać kolegom w nauce?"

Szkoła jest miejscem, gdzie zdobywamy wiedzę, zawieramy nowe znajomości, kształtujemy swoje charaktery. Uczniowie spędzają w niej bardzo dużo czasu. Na przerwach odpoczywamy od zajęć lekcyjnych, spożywamy posiłki, rozmawiamy. Większość z nas lubi chodzić do szkoły. Są osoby, które otrzymują bardzo dobre oceny. Zauważyłam, że duża grupa uczniów ma kłopoty w nauce. Są różne powody tego zjawiska, ale jedno jest pewne, że potrzebuja oni pomocy. Możemy zadac sobie pytanie: Czy warto pomagać kolegom w naucę? Po dłuższym zastanowieniu doszłam do wniosku, że należy pomagać kolegom w nauce.

Uzasadnij stwierdzenie, że podróże są bogatym źródłem wiedzy i dostarczają ludziom wielu przeżyć

Ludzie podróżują od niepamiętnych czasów. Stwierdzenie, że podróże są bogatym źródłem wiedzy i dostarczają ludziom wielu przeżyć jest stwierdzeniem poprawnym, gdyż właśnie przez zwiedzanie innych krajów, ludzie poznają nowe kultury, religie czy języki. Podczas podróży człowiek może przeżyć historię, która zapadnie mu w pamięci do końca życia. Chciałbym podać kilka argumentów na potwierdzenie mojej tezy.
Pierwszym z nich jest przykład Stasia i Nel z książki Henryka Sienkiewicz pt.

Czy pieniądze są w życiu najważniejsze ?

Pieniądz już od niepamiętnych czasów funkcjonuje w życiu człowieka. Ludzie zawsze pragnęli zdobyć jak najwięcej majątku, żeby zapewnić sobie jak najlepsze warunki życia. W niektórych przypadkach pogoń za pieniądzem przysłania nam uroki prawdziwego życia i powoduje, że stajemy się chytrzy i nieczuli w stosunku do innych dlatego w pełni zgadzam się z opinią, że pieniądze nie są najważniejsze w życiu człowieka.

Czy zgadzasz się z oceną świata dorosłych dokonaną przez Małego Księcia? A jaka ty jesteś?

Mały Książę na swojej drodze spotyka wiele różnych osób. Na podstawie rozmów z nimi, swoich obserwacji i przemyśleń ocenia świat ludzi dorosłych. Dokonana ocena jest pesymistyczna.
Chłopiec przebywał na planetach zamieszkanych przez Króla, Próżnego, Pijaka, Bankiera, Latarnika i Geografa. Wszyscy, prócz Latarnika, wydali mu się dziwni, śmieszni oraz naiwni. Według mnie Mały Książę dobrze i trafnie dokonał oceny tego świata.

Cierpienie jest wpisane w życie każdego człowieka

Może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa cierpienie. Jest to poczucie bólu fizycznego lub moralnego, dolegliwość, przykrość, męka, ból.

Czy średniowieczny wzór świetego jest podobny do współczesnego pojmowania świata?

Średniowieczny wzór świętego charakteryzował się ascetyzmem. Współczesne pojmowanie świata jest zupełnie inne niż za czasów średniowiecza. Moją tezę postaram się potwierdzić poniższymi argumentami.
Średniowiecze jest epoką obejmującą aż 1000lat (od V do XV wieku) To czas wielkich plag i epidemii, powszechnej śmierci i osobliwej nią fascynacji. Ludzie byli ascetami. Nie cieszyło ich życie ziemskie. Rozmyślali i pragnęli śmierci. Byli to ludzie bardzo pobożni. Chętnie chodzili do Kościoła.

"Per aspera ad astra" - Przez trudy do gwiazd.

W myśl przysłowia łacińskiego "per aspera ad astra" - przez trudy do gwiazdy stwierdzić można, że aby osiągnąc upragniony, wymarzony cel trzeba się natrudzić i wycierpieć aby to dostać.

Czy nauka się opłaca ?

Czy nauka się opłaca? To pytanie zadaje sobie prawie każdy młody człowiek. Dla mnie odpowiedź jest oczywista "Tak, nauka się opłaca". W swej pracy przytoczę argumenty, w których potwierdzę swoje zdanie.
Po pierwsze uważam, że ze zdobywaniem wiedzy wiążą się liczne korzyści. Dzięki nauce dowiadujemy się wiele o różnych dziedzinach życia. Potrafimy czytać, pisać, liczyć.

Która z pięknych kobiet w "Quo vadis" jest najbliższa mojemu ideałowi piękna?

Pojęcie piękna jest bardzo szeroko interpretowane. Piękno to pozytywna właściwość estetyczna bytu, wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły. W powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Quo vadis" jest wiele pięknych kobiet, ale na największą uwagę- moim zdaniem- zasługuje postać Ligii. Bohaterka pochodziła z tajemniczego kraju Ligów. Będąc zakładniczką przebywała w rzymskim domu. Jej opiekunami było małżeństwo- Pomponia Grecyna i Aulus Plaucjusz. Traktowali oni Ligię jak własną córkę.

Przyjaźń to najpiękniejsze uczucie

Przyjaźń to najpiękniejsze uczucie.

W pełni zgadzam się z tezą sformułowaną w temacie ?Przyjaźń to najpiękniejsze uczucie?.
Będę starał się udowodnić ,iż przyjaźń to mocna więź pomiedzy dwiema osobami.

Jestem pewien , iż każdy z nas potrafi być prawdziwym przyjaciele.Świadczą o tym następujące argumenty:
Zapewne każdy z nas zna przysłowie ?Przyjacielska posługa nagrody nie potrzebuje?,
lecz dla każdego z nas znaczy ono pewnie co innego.

Czy "Syzyfowe Prace" sa powieścią autobiograficzną?

Plan:
1.Wstęp - Jaką powieść nazywamy autobiograficzną?
2. Teza ? Czy ?Syzyfowe prace? są powieścią autobiograficzną?
3. Porównanie przeżyć Marcina Borowicza z fragmentami z ?Dzienników? Stefana Żeromskiego
a) Rówieśnictwo
b) Miejsce urodzenia i spędzenia dzieciństwa
c) Udanie się do szkoły elementarnej
d) Rozłąka z rodzicami
e) Trudności z językiem rosyjskim i matematyką
f) Udanie się do gimnazjum
g) Fakty z życia
h) Przyjaciele
i) Wędrówka do szkoły
j) Korepetycje
k) Polowania
l) Pierwsza miłość
4. Potwierdzenie postawionej Tezy

"Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach (...)"

Postęp cywilizacyjny polega na coraz obszerniejszym i doskonalszym rozwoju nowych form. Ludzie dążący do udoskonalania swojego życia z takim rozmachem, zapominają po prostu o dorobku własnych przodków, poprzednich pokoleń.

W kontekście utworu "Ikar", obrazu Petera Bruegla oraz innych przykładów napisz jaka jest rola artysty w społeczeństwie.

Artysta jest to osoba, bardzo ważna dla naszego społeczeństwa, która ukazuje nam świat w całkiem inny sposób. Artstyści to nie tylko malarze są to również pisarze, poeci, muzycy i aktorzy.

Co jest sensem mojego życia

?Co jest sensem mojego życia??

Wiele osób zadaje sobie pytanie co jest ich sensem życia, w tym również ja.
Sens życia trzeba odkryć samemu, dla każdego z nas jest on inny. Dla jednej osoby sensem życia może być rodzina, dla drugiego praca, a dla jeszcze innej zabawa.
Bardzo często nie zastanawiamy się nad tym, co tak naprawdę jest ważne w naszym życiu. Skupiamy się na sprawach codziennych, takich, które powodują, że zapominamy jaki jest cel życia.
Jestem młodym człowiekiem i dla mnie w tym okresie życia najważniejsza jest rodzina, przyjaciele, szkoła a także wędkarstwo.

Czy warto pomagać zwierzętom?

PONAD 2 STRONY W ZESZYCIE ;)
Zwierzęta to nasi "bracia mniejsi", którymi trzeba się opiekować i należy o nie dbać.
Pytanie nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż jesteśmy za nie odpowiedzialni i na nas spoczywa obowiązek sprawowania nad nimi opieki. Na świecie nie żyją tyko ludzie. To zwierzęta ubarwiają, umilają nasza szarą rzeczywistość. To one sp0rawiają, że na naszych twarzach goszczą radość i uśmiech.

Przepis na godne życie. Odwołukąc się do poznanych lektur, wierszy lub filmów, przedstaw i uzasadnij wybór wartości, z których powinno się ono składać.

Każdy z nas chciałby jak najlepiej przeżyć swoje życie. Jednak nie ma na to jednego, podanego przepisu i każdy musi sam sobie go ustalić. Jednak, jak on powinien wyglądać?

Czy warto uczyć się języków obcych ?

Czy warto uczyć się języków obcych ?

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie czy nauka języków obcych jest im potrzebna, czy też bezużyteczna? Część gimnazjalistów niestety często zniechęca się do nauki języków i jest to dla nich czarna magia, z kolei niektórzy biorą to bardzo na poważnie i jest to dla nich bardzo ważna rzecz.
Ja osobiście utwierdzam się w przekonaniu, iż języki obce odgrywają ogromną rolę w życiu człowieka i właśnie dlatego, warto się ich uczyć.

Kto ma racje? Kreon czy Antygona?

Sofokles w swoim dziele pt. „Antygona” przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami ustanowionymi przez ludzi. Konflikt ten zaistniał, gdyż Kreon – władca Teb - wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, Polinejkesa, który wraz z obcym wojskiem napadł na Teby, aby odebrać władzę swemu bratu Eteoklesowi. Obaj przeciwnicy zginęli w walce, a Kreon kazał z honorami pogrzebać zwłoki, Eteoklesa, zaś ciało Polinejkesa pozostawić ptakom na pożarcie.

Jesteśmy spadkobiercami świata antycznego i mamy obowiązek go znać. Czy Twoim zdaniem poznanie kultury starożytnej jest potrzebne współczesnemu człowiekowi?

Moim zdaniem poznanie ówczesnej kultury jak najbardziej potrzebne jest każdemu człowiekowi, ponieważ gdyby nie starożytność, współczesności tym bardziej by nie było. Świadczą o tym poniższe argumenty.

"Porównaj postawę świetego Franciszka z Asyzu z postawą św. Aleksego , która jest Ci bliższa"

Żywot św. Franciszka z Asyżu oraz św. Aleksego poznajemy dzięki utworom średniowiecznej literatury. Święci mają zbliżone wzorce osobowe oraz pochodzą z zamożnych rodzin. Zostawiają swoich bliskich jak i cały posiadany majątek. Wybierają życie w tułaczce oddając się całkowicie swoim poglądom. Filozofia życia tych świętych ma ze sobą niewiele wspólnego. Różnią się bowiem one w wielu kwestiach. Mnie osobiście bardziej pasują poglądy świętego Franciszka. Moje postępowanie i zachowanie nie jest jednak tak doskonałe jak jego.

Obraz prowincji dawniej a dziś. Analiza porównawcza na podstawie "Siłaczki" Żeromskiego

S Żeromski w noweli "Siłaczka" przedstawia obraz polskiej prowincji w drugiej połowie XX wieku.

Czy dla Ciebie poezja jest wędrówką w świat słowa i „cudownej tajemnicy” ?

Dla mnie poezja nie jest wędrówką w świat słowa i ?cudownej tajemnicy? ponieważ Uważam że jestem jeszcze zbyt młody, nie mam dużego doświadczenia życiowego i po prostu nie rozumiem jej do końca. Uważam że aby czytać i zachwycać się poezją trzeba wiele w życiu przeżyć i mieć w sobie pewną wrażliwość której ja jeszcze nie mam. W dzisiejszych czasach młody człowiek ma mało okazji do zetknięcia się z poezją poza szkołą. W Mediach za mało się mówi na temat poezji, mało jest programów kulturalnych, które zostały wyeliminowane przez przeróżne filmy.

Ludzie bardziej są skłonni do niewiary w kogoś lub coś, niż do wiary w siebie.

Temat zakłada, że ludzie bardziej wierzą w kogoś lub coś niż w siebie. Często słyszy się słowa: „uwierz w siebie”, lecz czy to jest takie proste?

Czy warto uczyć się języka angielskiego?

Świat to wielka globalna wioska. Gdyby nie wieża Babel i szereg innych wydarzeń, Ziemia mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Patrząc na mapę widzimy kontynenty, morza, oceany, jakże odległe i niezwykłe w swojej inności, tajemnicze i ciekawe.
Na świecie wyodrębnić można dziesiątki języków narodowych i urzędowych oraz szereg gwar i narzeczy, charakterystycznych dla poszczególnych państw, a nawet województw, stanów czy landów.

"Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać."

Powyższa maksyma należy do słów pisarza Ernesta Hemingwaya. Osobiście zgadzam się z tymi słowami, ponieważ mimo tylu problemów i trudności psychika i wytrwałość ludzka zdaje się nie mieć granic.

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca

Zbyszko z Bogdańca jest głównym bohaterem powieści historycznej pt.: „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza. Pochodził z rodu, który pieczętował się herbem "Tępa Podkowa", a w czasie wojny używał zawołania: "Grady!". Jego matką była Jagienka z Mocarzewa a ojcem Jaśko z Bogdańca. Stracił rodziców kiedy był dzieckiem. Zaopiekował sie nim jego stryj Maćko. To właśnie z nim podróżował, uczył się od niego i był on najlepszym przyjacielem młodego Zbyszka. Był mężem Danusi a następnie Jagienki z którą miał troje dzieci.

Co się bardziej ceni, oryginalność czy naśladownictwo ?

Oryginalność czy naśladownictwo? Co się bardziej ceni? Warto zastanowić się nad tym pytaniem. Czy bliższe są nam osoby oryginalne, niepowtarzalne czy też wręcz przeciwnie?

Odpowiadając na te pytania powinniśmy wziąć pod uwagę, iż każdy człowiek w pewien sposób potrzebuje wyrazić siebie. Choć mamy wiele cech podobnych, różnimy się od siebie i to czyni nas oryginalnymi. Dlatego sądzę, iż to właśnie niekonwencjonalność jest tym, co większość społeczeństwa powinno uznać za ważne.

Widok za oknem

Wiosna - najpiękniejsza pora roku.Wtedy wszystko wydaje sie takie proste, wszystkie problemy uciekają z głowy, niczym liście popychane przez wiatr.Właśnie o tej porze moje podwórko wygląda najpiękniej.Mogłabym godzinam patrzeć na miejsce, które kocham i które jest mi tak bliskie.

Świat ukazywany w mas mediach jest moim światem

Myślę, że świat ukazywany w mas mediach jest moim światem. W swojej pracy postaram się przytoczyć argumenty, które potwierdzą moje stanowisko. Mam nadzieję, że swoimi rozważaniami zachęcę przeciwników telewizji do zmiany swojej opinii na ten temat.

Subskrybuje zawartość